Polityka prywatności

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Abyard Electrim Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabłocie 25/56
 2. Osobą kontaktową w sprawie danych osobowych z ramienia Abyard Electrim Systems Sp. z o.o. jest Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych – e-mail biuro@abyardes.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, takim jak: agencje marketingowe, dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie, podmioty obsługujące płatności, dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji składanego zamówienia.
 9. Wyrażenie powyższych zgód marketingowych nie jest obowiązkowe, jednak ich brak uniemożliwi otrzymanie bezpłatnych materiałów.
 10. W przypadku wyrażenia zgód marketingowych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.

Polityka cookies

 1. Na stronie używamy pliku cookie, które zapamiętuje wybrany przez użytkownika język gdy ten ponownie odwiedza stronę. Plik cookie jest również używany do pozyskania informacji o języku jeżeli nie jest to możliwe w inny sposób.